Måla en äldre kyrka med brandskyddsfärg

Håller på och renoverar en gammal kyrka i Kungälv. Vi har fått uppdraget att byta taket samt måla om ett par rum inne i kyrkan. Eftersom detta är en gammal träkyrka har vi börjat tänka kring säkerhet och brandrisker. Min kollega Bengt har arbetat som målare i många år och haft ett par projekt i gamla kulturbyggnader. De brukade ofta använda brandfärger när det var aktuellt med målning i äldre kulturbyggnader av trä. En brandfärg är lite av en brandhindrare. När eld når brandskyddsfärgen aktiveras den. Brandskyddsfärgen expanderar och skapar ett skyddande hölje mot det underliggande materialet. Brandskyddsfärgen gör det svårare för elden att sprida sig.

Bengt ska kolla upp brandskyddsprodukter när vi arbetar i kyrkan. Jag vet att han tidigare nämnt ett företag som heter Eld & Vatten, de ska ha ett relativt stort utbud av brandskyddsprodukter. Ska be Bengt kolla upp om det finns fler produkter man kan använda för att förhindra brand.

Nu när jag ändå sitter framför en dator kan jag likaväl surfa in på Eld & Vatten och kolla upp deras sortiment av brandskydd. Sådär, då är man inne på Eld & Vattens hemsida. De har ju ett stort utbud av brandskyddsprodukter. Det finns brandskyddsfärg för både stål och trä, de har brandventiler i olika modeller, du kan boka in en brandskyddsinventering och även utbilda dig inom brandskydd. Detta låter toppen, men jag låter Bengt kolla på detta eftersom han har ansvaret.

När det gäller brandsäkerhet har jag skaffat brandvarnare hemma och nu nyligen en brandstege, som jag kan fälla ut om jag skulle behöva ta mig till undsättning vid en brand i huset. Jag brukar alltid glömma att byta batterier i min brandvarnare, tur att den piper och blinkar när batteriet börjar ta slut.